Oferta komputerów | Oferta laptopów | Pytania i odpowiedzi Infolinia 0 800 706 886, od 9.00 do 21.00

1. Na czym polega limitowanie oferty?

W ramach Europejskiego Programu Komputerowego dla szkół przeznaczono
ograniczoną ilość zestawów. O potwierdzeniu rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Każda jednostka edukacyjna, do czasu wyczerpania zasobów, może nabyć
dowolną ilość sprzętu. Dla ułatwienia procedury przygotowaliśmy warianty od 10 do 30 zestawów (dla komputerów) i od 1 do 10 (dla laptopów), charakterystyczne dla pracowni komputerowych.
  2. Czy z uczestnictwem w EPK wiążą się dodatkowe, ukryte koszty?

Z uczestnictwem w EPK nie wiążą się jakiekolwiek dodatkowe, ukryte koszty. Wszystkie informacje, umożliwiające zakup zestawów w ramach Europejskiego Programu Komputerowego, są dostępne na stronie szkoly.device.pl. Wybór parametrów komputerów jest równoznaczny
z podaniem ostatecznej ceny.

W Programie dostawa zestawów jest bezpłatna. Nie istnieją jakiekolwiek koszty związane z aktywacją sprzętu, oprogramowania, dopłatą do licencji lub inne, ukryte stawki czy zobowiązania.


3. Czy zestawy komputerowe są nowe?

Komputery na rzecz Programu realizowanego przez Sims Lifecycle Services są określane mianem refabrykowanych. Dbałość o sprzęt IT oraz wieloletnie kontrakty z korporacjami i bankami, z których pochodzi, ustanawiają dla niego standard na poziomie rynku pierwotnego.

Wszystkie akcesoria są nowe. Zestawów nie można opisać w ten sposób,
nawet jeśli pierwszy właściciel nie używał ich. Nie pozwalają na to wewnętrzne regulacje w Sims Lifecycle Services oraz przepisy.
  4. Czy w ramach zestawów znajdują się płaskie monitory?

W zestawach znajdują się ciekłokrystaliczne wyświetlacze (LCD).
Zapewniają komfortowe wykonywanie zadań podczas zajęć lekcyjnych.
Nie są to tradycyjne monitory kineskopowe. Podkreślą wysokie standardy każdej pracowni komputerowej.

Ustalając konfigurację zestawów, dbaliśmy o nadanie im cech gwarantujących bezpieczeństwo i ergonomię pracy ich użytkowników.


5. Jaką wersję systemu operacyjnego posiadają komputery
w ramach EPK?


W ramach EPK na wszystkich komputerach zainstalowano Windows XP Professional.

Ta wersja systemu umożliwia ich "usieciowienie" na liczbie stanowisk adekwatnej do wymagań pracowni i laboratoriów komputerowych.
  6. Ile komputerów należy zamówić, aby przystąpić do Programu?

Jednym z podstawowych celów Programu jest inicjowanie działalności szkolnych pracowni komputerowych. Ustalenie 10 sztuk (komputerów) jako progu przystąpienia do EPK pozwala na realizację zamierzeń projektu.
Jednocześnie stworzyliśmy warianty wzbogacenia sal lekcyjnych o markowe laptopy.
Wyznaczając warianty zestawów, brano pod uwagę również dotychczasową charakterystykę zamówień oraz kilkunastoletnie doświadczenie
SIMS we współpracy z jednostkami edukacyjnymi.


7. Jaki okres gwarancji przypisano do komputerów?

Standardowo komputery objęte są roczną gwarancją, bez względu
na zmianę podstawowej konfiguracji.

Rozszerzenie gwarancji na kolejny rok jest możliwe na etapie składania zamówienia - wystarczy wskazać taką opcję, ustalając parametry zestawów.
  8. Jak szybko można otrzymać zestawy?

Przesyłki są nadawane codziennie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Dostawa jest bezpłatna, a na jej termin składają się: a) potwierdzenie rezerwacji, b) uzyskanie podpisu reprezentanta organu prowadzącego (kuratorium, urzędy gmin, miast) pod zamówieniem (tylko na podstawie takiego wniosku można bowiem kupić komputery z zerową stawką VAT),
c) skompletowanie komputerów zgodnie z zamówieniem.

Pełna procedura po stronie Sims Lifecycle Services zajmuje maksymalnie 10 dni.


9. Czy sprzęt można otrzymać przed terminem płatności?

Przystąpienie do Programu pozwala uruchomić procedurę bezpłatnego dostarczenia zestawów. Dzieje się tak bez obaw związanych z datą uznania rachunku bankowego. Formalność ta jest objęta 7-dniowym terminem.

Ideą Programu jest natychmiastowe wyposażenie szkół potwierdzających zamówienie. W Sims Lifecycle Services wiemy, jak wyglądają procedury uruchomienia środków na zakup pomocy dydaktycznych i operowania budżetem jednostek edukacyjnych, dlatego nie wiążemy terminów
płatności z dostawą.
  10. Czy każde zamówienie komputerów jest objęte zerową stawką VATu?

Wszystkie jednostki edukacyjne są uprawnione do nabycia komputerów
z zerową stawką VATu.

Wystarczy wybrać preferowaną konfigurację komputerów i zaktualizować
lub wypełnić kilka podstawowych danych adresowych szkoły. Następnie należy wydrukować automatycznie utworzony wniosek, aby uzupełniony
o pieczątkę i podpis trafił do Sims Lifecycle Services. Kolejnym kliknięciem potwierdza się rezerwację zestawów.

Laptopy objęte są 23% stawką VAT.


11. Jakie urzędy należy zaangażować w zamówienie zestawów?

Przystąpienie do Europejskiego Programu Komputerowego wymaga jedynie własnej decyzji. Sims Lifecycle Services - w razie zakupu ze stawką VAT 23%
- nie uzależnia realizacji zamówienia od dostarczenia dokumentów
z kuratoriów, wydziałów oświaty lub innych instytucji samorządowych.

Zaświadczenie z organu prowadzącego (urząd gminy, urząd miasta, kuratorium), jest wymagane jedynie przy zakupie ze stawką VAT 0%.
  12. Jak uzyskać pakiet MS Office 2003 w cenie dla szkół?

Warunkiem uzyskania MS Office 2003 - w preferencyjnej cenie - jest dołączenie do wniosku zamówienia podpisanego przez Radę Rodziców lub inny, przyszkolny organ. Pakiet biurowy jest przyznawany w ramach programu Microsoft Authorised Refurbisher.

W Sims Lifecycle Services poinformujemy o wszystkich aspektach zamówienia.


13. Od kogo w Sims Lifecycle Services można uzyskać pomoc podczas przystąpienia do Programu?

Nad przebiegiem Europejskiego Programu Komputerowego czuwają specjaliści Sims Lifecycle Services doświadczeni we współpracy z jednostkami edukacyjnymi. Już pierwszy kontakt z Działem Handlowym pozwoli przypisać Państwu osobę, której pomoc obejmie całą realizację zamówienia.

Nadzór nad Programem sprawują jego opiekun oraz audytorzy
SIMS.
   

Sims Lifecycle Services Sp. z o.o., ul. Łąkowa 79, Bydgoszcz